Akai AM-2400

Akai AM-2400 VollverstärkerAkai AM-2400 Verstärker

(1976-1979)


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Akai Electric CO.LTD. Model: AM-2400.

Power (RMS) 2 X 40w/8 ohms
Power Band: 20Hz/20Khz
Freq response: 7Hz/40kHz
THD output: 0,15%
Inter Distortion: 0,15%
Damping Factor: 60/8 ohms
Input Sens Phono 1: 3 mV
Input Sens Phono 2: 3 mV
Input Sens Tuner: 150 mV
Input Sens Aux: 150 mV
Input Sens Tape In: 150 mV
SNR Phono: 75 dB
SNR Tuner: 95 dB
SNR Tape In: 95 dB
SNR Aux: 95 dB
Output Imp: 4/16 ohms


Dimensions: 440 x 331 x 141 mm
Weight: 9.1 Kg

Transistors Equiv Other
2SA640 2N4058-BC214L BC416-NTE234
2SC945L 2N3710-BC182L NTE199
2SD313 BD587-2N5298 NTE152
2SC1940 2SC2362 NTE399
2SB558 BDX96-2N6226 NTE281
2SC1625 BD239C-2N5241 NTE291
2SA564 BC213 NTE129
2SC1222 2N5210-BC184L BC550-NTE199
2SC1124 2N5100-BUX84 NTE190
2SA733 2N4061-BC212L BC257-NTE290
2SC536 BC183-BC237 NTE199
2SB560 2SA965-2SA1013 NTE383
2SD571 BC637-BC639 NTE293
2SC1313 BC347A-2N3904 NTE199
2SD313 2N5298-BD587 BD241A-NTE152
2SD428 BDX95-2SC684 NTE328
2SC711 2N3707-BC184L BC238-NTE199
2SD438 2SC4488 NTE382