Ampli-tuner Vintage Marantz 4400


hifi amp


Marantz 4400

SERVICE MANUAL DU MARANTZ 4400

Téléchargement gratuit du Service ManualTRANSISTORS EQUIVALENTS DU MARANTZ 4400


Wholesale Electronics.Inc
Transistors Equivalents Other Transistors Equivalents Other
2SC644 BC549-BC184L NTE199-2N3707 2SC829 BF494-NTE85 KSC838-BF241
2SK30 NTE132 BF245A 2SC1115 NTE280-BD245D 2N3442
2SC1327 BC547-BC182L 2N5210 2SC627B BF459 NTE154
2SC458B BC147A-BC548 NTE123A 2SC1318 NTE128-BCW36 BC337-2N4410
2SC1507 NTE198-BUX84 BF459-2N5100 2SC828S BC547-NTE199 KSC945
2SC732 BF115 NTE199 2SK30A NTE132 BF245A
2SC644S BC549-BC184L 2N3707 2SA494 BF342-2N4058 NTE159-BC177
2SD382M NTE291 2SB537 2N6111-NTE153 BD242C
2SC1345 BC414 NTE199 2SA494 NTE159-BF342 2N4058-BC177
2SC1344 NTE199-BC109 2N5210 2SC458 BC147A-NTE123A BC548
2SK30 NTE132 BF245A 2SA722 S 2N4061-NTE234 BC212L
2SC945 BC407B-NTE85 KSC945 2SA733 BC251A-BC212L 2N4061-NTE290
2SA720 NTE290A-BC327 BCW37-2N2904 2SA763 NTE234-BC214 2N2214
2SC1327 BC547-BC182L 2N5210 2SA640 2N4058-NTE 234 BC214L
2SA722 2N4061-NTE234 BC214L 2SC627B BF459 NTE154
2SA746 2N5625 NTE219 BDX20-2N3790 2SB527 BD140-NTE292 2N6180
2SD331 NTE152-BD533 2N6099 2SC733 BC107-KSC945 BC182L-2N3710
2SC1344 NTE199-BC109 BC548-2N5210


Electrolytic Capacitors (193)Capacitors Tension Quantity Capacitors Tension Quantity
20000 µf 50 volts 2 1000 µf 63 volts 1
470 µf 63 volts 1 470 µf 16 volts 1
330 µf 50 volts 1 330 µf 25 volts 1
220 µf 63 volts 1 220 µf 50 volts 9
220 µf 35 volts 2 220 µf 25 volts 3
220 µf 16 volts 3 220 µf 10 volts 1
100 µf 35 volts 3 100 µf 16 volts 2
47 µf 63 volts 1 47 µf 35 volts 4
47 µf 16 volts 6 47 µf 10 volts 5
33 µf 35 volts 1 33 µf 10 volts 1
22 µf 250 volts 1 22 µf 35 volts 4
22 µf 25 volts 4 10 µf 35 volts 2
10 µf 16 volts 53 10 µf 6.3 volts 4
4.73 µf 35 volts 9 4.7 µf 25 volts 4
4.7 µf 16 volts 4 3.3 µf 50 volts 13
3.3 µf 35 volts 4 3.3 µf 25 volts 4
3.3 µf 10 volts 4 2.2 µf 25 volts 4
1 µf 50 volts 5 1 µf 35 volts 3
1 µf 25 volts 6 0.47 µf 50 volts 8
0.22 µf 50 volts 2 0.22 µf 35 volts 2
0.1 µf 50 volts 4


MARANTZ 4400

MARANTZ 4400

MARANTZ 4400

MARANTZ 4400

MARANTZ 4400

MARANTZ 4400


HAUT DE PAGE